Abordare bazată pe cooperare pentru un management eficient al pajiștilor și peisajelor Natura 2000 din Transilvania

Fundația ADEPT Transilvania a lansat la finele anului 2020, un nou proiect cu finanțare prin programul LIFE al Uniunii Europene, implementat cu sprijinul Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU (Fundația Federală Germană pentru Mediu) și Sigrid Rausing Trust, în valoare de 596,275 Euro, ce se va derula până la finele anului 2023.

               Scopul acestui proiect este acela de a demonstra modul în care cooperarea la scară largă, de peisaj, poate duce la creșterea veniturilor fermierilor care gestionează terenurile agricole din situl Natura 2000, și la îmbunătățirea eficacității măsurilor de agro-mediu, stopând pierderea de specii și habitate importante la nivel European.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Restaurarea fostei clădiri a fermei din Angofa și transformarea acesteia într-o fermă demonstrativă, prin achiziția de echipamente inovatoare, precum: cositoare cu impact scăzut asupra solului și speciilor, echipament mobil de gestionare a animalelor. Astfel, vom demonstra în mod eficient maniera în care ajustarea managementului pajiștilor și a animalelor poate genera rezultate mai bune nu doar în termeni de biodiversitate, ci și venituri suplimentare pentru fermieri și creșterea bunăstării animalelor
  • Instruirea fermierilor din siturile Natura 2000, și în special a tinerilor
  • Demonstrarea, pentru fermieri, autorități, factori de decizie și publicul larg, a faptului că agricultura prietenoasă cu mediul din zonele Natura 2000 este viabilă din punct de vedere economic dacă se face uz de tehnicile de management cu impact scăzut asupra biodiversității, de cooperarea la scară largă, subvenții bine direcționate și dezvoltarea de noi produse sau servicii și îmbunătățirea marketingului acestora
  • Cartografierea habitatelor, speciilor și a modului de utilizare a terenurilor din văile Angofa și Viscri, inclusiv a elementelor de peisaj precum zonele umede sau iazurile, perdelele forestiere, arbori izolați, extrem de importante pentru flor și fauna sălbatică dar și din punct de vedere esthetic, la nivel de peisaj
  • Elaborarea Planurilor de Management Locale pentru cele 2 văi, împreună cu cei care gestionează terenurile, pentru a implementa ulterior un management bazat pe cooperare
  • Acțiuni de restaurare a habitatelor, a căror eficiență va fi măsurată pe baza monitorizărilor anuale

Pentru mai multe informații despre LIFE TransilvaCOOPERATION, puteți accesa:

sau o puteți contacta pe Laura Chirilă-Pașca, Responsabil comunicare, la adresa: laura@fundatia-adept.org

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *