ANUNŢ DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI ”ANTREPRENORIATUL DEZVOLTĂ ARDEALUL (ADA)” POCU/82/3/7/105904

Proiectul “Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)”, POCU/82/3/7/105904, cod SMIS 105904, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, a fost finalizat în luna iunie a anului 2021.

Consorţiul format din Fundația ADEPT Transilvania în parteneriat cu SC E.CECA SRL și Asociația ASURA a fost beneficiarul acestui proiect.

Derulat pe o perioadă de 36 de luni, proiectul a vizat creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane angajate) care au domiciliul sau reședința în județele regiunii Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Rezultatele proiectului constau în:

  • Cursuri de formare a competenţelor antreprenoriale la care au participat 345 de persoane- șomeri şi inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă
  • 318 dintre aceştia au obținut certificat de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale recunoscut de ANC
  • Elaborarea a 60 de planuri de afaceri, dintre care 40 au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis;
  • Efectuarea de stagii de practică pentru 40 de persoane, administratori ai noilor întreprinderi;
  • Subvenţionarea unui număr de 39 de IMM – uri;
  • Crearea a 92 de noi locuri de muncă.

Astfel,  proiectul a contribuit la realizarea obiectivului axei prioritare 3, prin  dezvoltarea competențelor antreprenoriale, prin organizarea de cursuri de formare, înființarea și finanțarea de întreprinderi (finanțare 100% nerambursabilă sub formă de ajutor de minimis) și crearea de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderilor nou înființate.

Valoarea totală a proiectului a fost de 11.552.038,78 lei, din care 9.768.698,16 lei reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă prin  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Contact: Fundația ADEPT Transilvania

Site: www.fundatia-adept.org

Email: proiect.ada.centru@asociatia-asura.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *